OGŁOSZENIA PARAFIALNE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16.04.2023 r.

  1. Dzisiaj z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego możemy uzyskać odpust zupełny, darowanie kar i win. Po każdej Mszy św. odmówimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Zachęcamy wiernych do przejścia przez kaplicę adoracji, która nosi tytuł Miłosierdzia Bożego, aby tam w osobistym akcie zawierzyć siebie i najbliższych Miłosierdziu Bożemu, pokłonić się Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i nawiedzić relikwie Krzyża Świętego.
  2. 23.04. III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna. Główne uroczystości Niedzieli Biblijnej odbędą się w naszym kościele. Będziemy gościć znanego biblistę ks. profesora Mirosława Wróbla, który wygłosi do nas Słowo Boże. Na Mszy św. o godz. 10.30 będzie z nami modlił się ks. bp Adam Bab.
  3. W piątki o 18.30 odbywać się będą próby przygotowujące dzieci i rodziców do I Komunii św.
  4. Krąg Kościoła Domowego z naszej parafii przeżywa etap ewangelizacji, który wiąże się z przyjęciem Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Otoczmy rodziny Kościoła Domowego nasza modlitwą.
  5. Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli nasi ministranci i lektorzy uczestniczą w kolejnym etapie archidiecezjalnych mistrzostw w piłkę nożną.
  6. Dziękujemy naszym parafianom z ul. Majdanek i Rolna za pomoc w sprzątaniu kościoła. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła parafian z ul. Rozdroże, Przecznica.
  7. Prasa katolicka jest do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

W ostatnim tygodniu z naszej Rodziny parafialnej odeszli:
Śp. Bożenna Stawiszyńska l. 66 z ul. Garbarskiej
Wieczne odpoczywanie racz jek dać Panie

A.M.D.G.