Św. Michał Archanioł – modlitwy

Modlitwa papieża Leon XIIILitania do św. Michała ArchaniołaNowenna do św. Michała ArchaniołaAkt ofiarowania się św. Michałowi Archaniołowi

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
aTy, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Jak powstała ta modlitwa?

Przytaczam to, co ogłosił przegląd „Ephemerides Liturgicae” z 1955 roku, str. 58-59.

Ojciec Domenico Pechenino tak tam pisze: Nie pamiętam dokładnie roku. 
Pewnego poranka wielki papież Leon XIII zakończył Mszę świętą i uczestniczył w innej, 
odprawiając dziękczynienie, jak to zawsze miał zwyczaj czynić. W pewnej chwili zauważono, 
że energicznie podniósł głowę, a następnie utkwił swój wzrok w czymś, co się unosiło nad głową
kapłana odprawiającego Mszę świętą. [Leon XIII] wpatrywał się niewzruszenie, bez 
mrugnięcia
okiem, ale z uczuciem przerażenia i zdziwienia, mieniąc się na twarzy.
Coś 
dziwnego, coś nadzwyczajnego działo się z nim. Wreszcie, jakby przychodząc do siebie,
dał 
lekkim, ale energicznym uderzeniem dłoni znak, wstał i udał się do swego prywatnego gabinetu.
Na pytanie zadane przyciszonym głosem: „Czy Ojciec Święty czuje się dobrze?
Może czegoś potrzebuje?”, odpowiedział: „Nic, nic”.
Po upływie pół godziny kazał przywołać 
Sekretarza Kongregacji Rytów,
dał mu zapisany arkusz papieru i polecił wydrukować go oraz 
przesłać do wszystkich w świecie
biskupów, ordynariuszy diecezji. Co on zawierał? Treść 
modlitwy, którą odmawiamy razem z ludem
po zakończeniu Mszy świętej, z prośbą 
skierowaną do Maryi i gorącym wołaniem do Księcia wojska
niebieskiego, błagając, aby Bóg 
strącił szatana do piekła.

Litania do Św. Michała Archanioła

Nabożeństwo do św. Michała Archanioła – poniedziałek, godz. 17:30

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Michale, Książe przesławny,

Święty Michale, dzielny w walce,

Święty Michale, pogromco szatana,

Święty Michale, postrachu złych duchów,

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale, radości Aniołów,

Święty Michale, zaszczycie nieba,

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale, wysłanniku Boży,

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale, warownio Ludu Bożego,

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale, chorąży zbawienia,

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale, Aniele pokoju,

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale, zwierzchniku rajski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła
i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju,
a mnie łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Nowenna do św. Michała Archanioła

Dzień pierwszy

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagamy cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak byśmy, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mogli któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień drugi

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, prosimy ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał nasze dusze w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, byśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień trzeci

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu zwycięstwo nad zagubieniem wiary przez naukę Apostołów; nad prześladowaniem przez wytrwałość męczenników; nad herezją przez mądrość jego doktorów; nad nieprawością świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed wrogami, chroń od zniesławienia przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty; byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca życia przestrzegając jej nakazów.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień czwarty

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy zachowali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień piąty

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą żądzami i skalaną grzechami. Wyjednaj dla nas łaskę przezwyciężenia żądz oraz oparcia się pokusie, byśmy, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócili do tego stanu.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień szósty

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, prosimy cię, w tych strasznych chwilach dodawaj nam otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, byśmy kochali wszystkich naszych wrogów i dzięki tobie, ustrzegli się grzechu i piekła.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień siódmy

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla nas to, byśmy przez życie pełne wiary i świętości, doszli do domu Ojca. Jeżeli zaś będziemy szli tam przez czyściec, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najszybsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień ósmy

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień dziewiąty

Błogosławiony archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkich ludzi, aby wszyscy oni, złączeni w jedno Ciało, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość Twoją. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami biskupa rzymskiego, by nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, budując pokój i zgodę, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.

Chwała Ojcu i Synowi

Akt ofiarowania się św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,
Święty Michale Archaniele,
oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza,
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża,
którego biorę za świadka mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze
i odważnie szerzyć Twoją cześć.
Bądź moją mocą przez całe życie,
abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim,
głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,
a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy
i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.
Amen.