Teren parafii

Na terenie przykościelnym znajduje się kilka upamiętnień, tworzących „Golgotę Męczeństwa Narodu Polskiego”. W ten sposób chcemy ocalić od zapomnienia tych naszych rodaków, którzy swoje życie poświęcili za wolność naszą i naszej Ojczyzny.