Pogrzeb

1. Prawo do pogrzebu

Pogrzeb kościelny jest prawem każdego wiernego, który odchodzi z tego świata. Rodzi to automatycznie obowiązek Kościoła celebrowania tego obrzędu, choć może również zostać w pewnych konkretnych przypadkach ograniczone. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

Odnośnie samego sposobu grzebania, Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

2. Dokumenty potrzebne do pochówku

Przychodząc do kancelarii parafialnej w sprawie pochówku osoby mieszkającej na terenie parafii należy posiadać następujące dokumenty i informacje:

  • akt zgonu
  • informację o przyjętych sakramentach przed śmiercią (ewentualnie informację kiedy ostatnio przystępował do Sakramentów)
  • informację o zamieszkaniu na terenie parafii (jeżeli przyjmował Księdza podczas wizyty duszpasterskiej, wystarczy informacja o zamieszkaniu z kartoteki parafialnej)
  • tzw. klepsydę, czyli Informację o śmierci i pochówku danej osoby (do wywieszenia w gablocie parafialnej)
  • informację gdzie, kiedy i o której odbywa się pochówek

Jeżeli osoba zmarła nie mieszkała na terenie parafii dłużej jak 6 m-cy, wówczas należy również dostarczyć dokument „Informacja o zmarłym” z parafii obecnego miejsca zamieszkania, który jest jednocześnie zgodą na pochówek poza parafią zamieszkania.

3. Miejsce nabożeństwa pogrzebowego

Zwykle Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Jednak w Lublinie zwykle odbywa się to w kaplicach cmentarnych na Cmentarzach przy ul. Droga Męczenników Majdanka, Lipowa, Unicka lub Kalinowszczyzna.

Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, ale  tylko za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza oraz uzyskaniu dokumentu „Informacja o zmarłym”.

4. Miejsce pochowania zmarłego

W Lublinie są to Cmentarze przy ul. Droga Męczenników Majdanka, Lipowa, Unicka lub Kalinowszczyzna.

5. Ewentualne wyróżnienia towarzyszące ceremonii pogrzebu

Prócz wyróżnień, których źródłem może być urząd liturgiczny lub święcenia, oraz poza honorami należnymi władzom świeckim stosownie do przepisów liturgicznych, w obrzędach pogrzebowych nie należy okazywać szczególnych względów prywatnym osobom lub stanowiskom ani w ceremoniach, ani w zewnętrznej okazałości.

6. Odmowa pogrzebu kościelnego

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (m.in. osoby, które dokonały Apostazji – Formalnego Aktu Wystąpienia z Kościoła katolickiego)
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych

7. Pogrzeb samobójców

Kwestia pogrzebu samobójców nie jest w sposób bezpośredni podejmowana w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego. W związku z tym odwołujemy się do Instrukcji liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 5 maja 1978 roku. Instrukcja ta w numerze 13 stwierdza: Według powszechnego zdania psychiatrów samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się im pogrzebu katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła.

Ks. dr Benedykt Glinkowski
Ks. dr Aleksander Sobczak

Za: http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2002/1/pogrzeb.html