Szkolenia dla osób bezrobotnych do 30-go roku życia

Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
zaprasza osoby bezrobotne
do 30 roku życia,
na szkolenia w ramach programu:
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Lublinie”.

W ramach programu można
nabyć, podwyższyć lub dostosować
swoje kompetencje i kwalifikacje
do oferty rynku pracy.

Więcej informacji na plakacie.
ZOBACZ PLAKAT

Zapraszamy